din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2014 Atribuirea datei de depozit 06.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.12.2014 Examinarea de fond 24.01.2015 Inregistrarea 23.02.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26634

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 865 din 08.02.2024 Data achitării taxei 08.02.2024
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26634
(151) Data înregistrării 24.01.2015
(181) Data de expirare 24.04.2024
(210) Numărul de depozit 034976
(220) Data de depozit 24.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2015
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "Kvas", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 01.15.11; 27.05.02; 27.05.11
(540) Reproducerea mărcii KVAS OK
Imagine pentru nr. de depozit:  034976
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COGÎLNIC S.R.L., firmă de producţie şi comerţ
Str. Decebal nr. 137, MD-4101, Cimişlia, Republica Moldova
modificare 17.04.2024
COGÎLNIC S.R.L., firmă de producţie şi comerţ, MD
Str. Decebal nr. 125, MD-4100, Cimişlia, Republica Moldova
email: cogilnic@gmail.com
(511) Clasificarea de la Nisa 32, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 32 - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 24.12.2014
Explicaţiile expertului Art. 7 (1) g
- se accepta: 35
- se accepta parţial:
32 - cvas.

20.11.2014 Aviz provizoriu de respingere partiala
24.12.2014 Decizie de inregistrare a marcii cu acordul solicitantului la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37625.mp3
Up