din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2014 Atribuirea datei de depozit 07.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 14.11.2014 Examinarea de fond 30.01.2015 Inregistrarea 06.03.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26655

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 2430 din 11.04.2024 Data achitării taxei 11.04.2024
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26655
(151) Data înregistrării 30.01.2015
(181) Data de expirare 23.04.2024
(210) Numărul de depozit 034982
(220) Data de depozit 23.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2015
(531) Clasificarea de la Viena 18.02.01; 27.01.06; 27.05.22
(540) Reproducerea mărcii M MOBILINI
Imagine pentru nr. de depozit:  034982
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BUSUIOC Sergiu
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, ap. 438, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 11.05.2022
GUDIMA Victor, MD
Calea Orheiului nr. 111/8, ap. 15, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
email: victor.gudimamail.ru
BUSUIOC Sergiu, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, ap. 438, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 06, 20, 35, 37
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
20 - oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

14.11.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37629.mp3
Up