din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2014 Atribuirea datei de depozit 07.05.2014 Examinarea preliminara 30.06.2014 Publicarea cererii 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 20.11.2014 Examinarea de fond 20.12.2014 Inregistrarea 29.01.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 07.05.2024 Reinnoire 23.05.2024 24.04.2034 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26525

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite R 26525
(151) Data înregistrării 20.12.2014
(156) Data reînnoirii 07.05.2024
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 24.04.2034
(210) Numărul de depozit 034985
(220) Data de depozit 24.04.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2015
(531) Clasificarea de la Viena 05.07.02; 08.01.01; 26.01.15; 27.01.12; 27.05.02; 29.01.12
(540) Reproducerea mărcii BEREKETLI OLSUN! BEREKET
Imagine pentru nr. de depozit:  034985
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate cafeniu, bej
(730) Solicitant/Titular AVDARMA PROECT S.R.L.
Str. Sovetscaia nr. 14/b, MD-3817, Avdarma, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; drojdie, praf de copt;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

20.11.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37634.mp3
Up