din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2014 Atribuirea datei de depozit 15.08.2014 Examinarea preliminara 30.09.2014 Publicarea cererii 31.12.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 12.02.2015 Examinarea de fond 24.03.2015 Inregistrarea 12.05.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 15.06.2024 06.08.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26905

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26905
(151) Data înregistrării 24.03.2015
(181) Data de expirare 06.08.2024
(210) Numărul de depozit 035578
(220) Data de depozit 06.08.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 09/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2015
(531) Clasificarea de la Viena 27.05.03; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii PATRON
Imagine pentru nr. de depozit:  035578
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Bacardi Martini Patrón International GmbH
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă FOCŞA Valentin, mandatar autorizat
Bd. Moscova nr. 14/1, cutia poştală 2801, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
modificare 03.09.2020
Patrón Spirits International AG, a corporation duly organized and existing under the laws of Switzerland, CH
Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, Elveţia
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); băuturi spirtoase distilate; rom; tequila; votcă; vinuri; lichioruri.

12.02.2015 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\38240.mp3
Up