Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   2954 (210) Nr.   002779 (111) Nr.  1455
Data   06.09.1994 (220) Data   06.09.1994 (151) Data  20.02.1995
(442) Publicare     (181) Valabilitate  06.09.2004
(730) SOLICITANT ONKYO KABUSHIKI KAISHA (ONKYO CORPORATION), JP
1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-Shi, Osaca-fu, Japonia
(740) REPREZENTANT FOCŞA Valentin Bd. Renaşterii Naţionale nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA FOCŞA Valentin Bd. Renaşterii Naţionale nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

ONKYO
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:

(310) Nr.:70786
(320) Data:17.01.1975
(330)Tara:SU


(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 09
MODIFICARI / RADIERE