Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   15797 (210) Nr.   014632 (111) Nr.  12456
Data   28.04.2004 (220) Data   29.04.2004 (151) Data  01.06.2005
(442) Publicare   BOPI 1/2005   (181) Valabilitate  29.04.2014
(730) SOLICITANT Comanditar unic Bălţi, întreprindere municipală, direcţie de construcţii capitale
Str. Păcii nr. 38, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA Comanditar unic Bălţi, întreprindere municipală, direcţie de construcţii capitale, MD Str. Păcii nr. 38, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

DCC  COMANDITAR  UNIC MUN.  BĂLŢI
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 37
MODIFICARI / RADIERE