Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   36474 (210) Nr.   033904 (111) Nr.  26097
Data   25.10.2013 (220) Data   25.10.2013 (151) Data  16.09.2014
(441) Publicare   BOPI 2/2014   (181) Valabilitate  25.10.2023
(730) SOLICITANT PIC Samuil
Str. Lipcani nr. 1 A, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA PIC Samuil, MD Str. Lipcani nr. 1 A, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

ŢVET NOCI
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 33
MODIFICARI / RADIERE