Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   37700 (210) Nr.   035049 (111) Nr.  26753
Data   05.05.2014 (220) Data   06.05.2014 (151) Data  22.01.2015
(441) Publicare   BOPI 7/2014   (181) Valabilitate  06.05.2024
(730) SOLICITANT ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA RADIO MEDIA GROUP S.R.L., MD Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

PUBLIKA INSIDE
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 35, 38, 41
MODIFICARI / RADIERE