Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Mărcii

R E P U B L I C A    M O L D O V A  A G E P I R E G I S T R U L    N A Ţ I O N A L  A L    M Ă R C I L O R

(540)


SANMITE SANMAIT (chir)

05 - insecticide, acaricide, chimicale pentru utilizare în agricultură, incluse în clasa 05.

Reînnoire
C e s i u n i (totală, parţială)
L i c e n ţ e (exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
(740)Mandatar autorizat (numele, adresa) :
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e