Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.05.2024)

Date cumulate (Data actualizării: 01.05.2024)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9432 / 9310
               Brevet de invenţie 6679 / 6591
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2485 / 2455
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6860 / 6489
               Brevete de invenţie 4894 / 4630
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1754 / 1674
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 627
               Brevete de invenţie 279
               Brevete de invenţie de scurtă durată 348
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5274
Solicitanţi/Titulari naţionali 2234 / 1873
Solicitanţi/Titulari străini 775 / 556

Up
/Inventions/panorama/8