din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 14.07.1994 Atribuirea datei de depozit 13.03.1996 Inregistrarea 11.02.2005 Reinnoire 21.07.2014 Reinnoire 15.06.2024 14.07.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 3660

       
Statut Marcă reînnoită
Cerere de reînnoire Nr. 3087 din 15.05.2024 Data achitării taxei 15.05.2024
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 3660
(151) Data înregistrării 13.03.1996
(156) Data reînnoirii 11.02.2005; 21.07.2014
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 14.07.2014; 14.07.2024
(210) Numărul de depozit 002507
(220) Data de depozit 14.07.1994
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 07/1995
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/1996
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii SANMITE SANMAIT (chir)
Imagine pentru nr. de depozit:  002507
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japonia
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 27.11.2018
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., JP
3-7-1, Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - insecticide, acaricide, chimicale pentru utilizare în agricultură, incluse în clasa 05.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\2598.mp3
Up