din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 06.09.1994 Atribuirea datei de depozit 20.02.1995 Inregistrarea 10.02.2005 Reinnoire 23.06.2014 Reinnoire 15.06.2024 06.09.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 1455

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 1455
(151) Data înregistrării 20.02.1995
(156) Data reînnoirii 10.02.2005; 23.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 06.09.2014; 06.09.2024
(210) Numărul de depozit 002779
(220) Data de depozit 06.09.1994
(300*) Prioritate SU 17.01.1975 70786
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/1995
(531) Clasificarea de la Viena 27.05.01; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii ONKYO
Imagine pentru nr. de depozit:  002779
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere nestandard;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Onkyo Technology Kabushiki Kaisha
1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0063, Japonia
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 08.06.2022
ONKYO HOME ENTERTAINMENT CORPORATION, JP
1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0063, Japonia
modificare 11.02.2022
ONKYO KABUSHIKI KAISHA (ONKYO CORPORATION), JP
1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-Shi, Osaca-fu, Japonia
(511) Clasificarea de la Nisa 09
Lista produselor şi/sau serviciilor (300)* 17.01.1975 -
09 - mecanisme de reglare, receptoare, amplificatoare, sisteme stereofonice, magnetofoane, inclusiv dispozitive de reproducere, sisteme vorbitoare, difuzoare, pickup-uri.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\2954.mp3
Up