din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 29.04.2004 Atribuirea datei de depozit 01.06.2005 Inregistrarea 23.06.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.06.2014 Reinnoire 29.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 12456

       
Statut În perioada de graţie
(116) Numărul mărcii reînnoite R 12456
(151) Data înregistrării 01.06.2005
(156) Data reînnoirii 20.06.2014
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 29.04.2024
(210) Numărul de depozit 014632
(220) Data de depozit 29.04.2004
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 01/2005
(450) Publicarea mărcii BOPI 07/2005
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementelor "COMANDITAR", "UNIC", "MUN." "BĂLŢI"
(531) Clasificarea de la Viena 07.01.24; 25.07.03; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 27.05.22
(540) Reproducerea mărcii DCC COMANDITAR UNIC MUN. BĂLŢI
Imagine pentru nr. de depozit:  014632
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Comanditar unic Bălţi, întreprindere municipală, direcţie de construcţii capitale
Str. Păcii nr. 38, MD-3100, Bălţi, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 37
Lista produselor şi/sau serviciilor 37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalare.

10.06.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\15797.mp3
Up