din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 25.10.2013 Atribuirea datei de depozit 02.01.2014 Examinarea preliminara 28.02.2014 Publicarea cererii 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 18.06.2014 Examinarea de fond 16.09.2014 Inregistrarea 15.10.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 25.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26097

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26097
(151) Data înregistrării 16.09.2014
(181) Data de expirare 25.10.2023
(210) Numărul de depozit 033904
(220) Data de depozit 25.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2014
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii ŢVET NOCI
Imagine pentru nr. de depozit:  033904
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular PIC Samuil
Str. Lipcani nr. 1 A, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

18.06.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36474.mp3
Up