din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 06.05.2014 Atribuirea datei de depozit 02.06.2014 Examinarea preliminara 31.07.2014 Publicarea cererii 31.10.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 17.12.2014 Examinarea de fond 22.01.2015 Inregistrarea 12.03.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 06.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26753

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26753
(151) Data înregistrării 22.01.2015
(181) Data de expirare 06.05.2024
(210) Numărul de depozit 035049
(220) Data de depozit 06.05.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 07/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2015
(540) Reproducerea mărcii PUBLIKA INSIDE
Imagine pentru nr. de depozit:  035049
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular RADIO MEDIA GROUP S.R.L.
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
modificare 24.02.2015
ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD
Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 38, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

17.12.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37700.mp3
Up