Anterior | Inapoi la rezultate | Urmator                 Imprimare


Indicaţie geografică.
Detalii pentru Numărul înregistrării: IG-7

       
Numărul de ordine al înregistrării IG-7
Data înregistrării 28.02.2017
Numarul de depozit IG-007
Data de depozit 08.07.2016
Publicarea cererii neexaminate 8/2016
Publicarea indicaţiei geografice 3/2017
Denumirea IG ZĂBRICENI
Titularul(ii) dreptului de utilizare BIOCAMARA S.R.L., MD
MD-4646, Zăbriceni, Edineţ, Republica Moldova
Clasa/Produsul 30 plante, fructe uscate şi amestecuri din ele pentru infuzii.
Aria geografică delimitată Aria geografică unde se produce ceaiul IGP "ZĂBRICENI" este localitatea Zăbriceni, în cadrul Mănăstirii „Naşterea Domnului" (48°5'9"N, 27°13'23"E). Aici au loc toate etapele de producere a ceaiului, cu excepţia cultivării şi colectării plantelor. Materia primă se colectează în mare parte de pe terenurile proprii ale Mănăstirii din cadrul localităţilor Zăbriceni şi Brînzeni, raionul Edineţ, cît şi din cadrul „Rezervaţiei peisagistice Zăbriceni".

31.01.2017 Decizie de inregistrare IG
Up