Anterior | Inapoi la rezultate | Urmator                 Imprimare


Indicaţie geografică.
Detalii pentru Numărul înregistrării: IG-11

       
Numărul de ordine al înregistrării IG-11
Data înregistrării 11.03.2020
Numarul de depozit IG-012
Data de depozit 18.03.2019
Publicarea cererii neexaminate 8/2019
Publicarea indicaţiei geografice 3/2020
Denumirea IG MIERE DIN CODRII MOLDOVEI
Titularul(ii) dreptului de utilizare Uniunea de Persoane Juridice "Asociaţia Producătorilor, Procesatorilor şi Exportatorilor de Produse Apicole din aria Codrilor" - UPJ APPEPA din aria Codrilor, MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 109, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Clasa/Produsul 30 miere.
Aria geografică delimitată Codrii Moldovei constituie un masiv forestier amplasat în centrul deluros al Republicii Moldova ocupând mai puţin de 15% din teritoriul republicii, aici fiind concentrată cea mai mare parte din bogăţia forestieră a Republicii Moldova, deşi gradul de împădurire al acestei zone nu depăşeşte 50%. Pădurile ocupă preponderent altitudinile maxime, între 200 şi 430 m. Zona de producere a "Mierii de Codrii Moldovei" sunt localităţile din raioanele: Hâncești, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei, Străşeni, Teleneşti, Ungheni, Ialoveni şi Chişinău.

16.12.2019 Decizie de inregistrare IG
Up